انتخابات مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران

جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران با حضور داود روشن نیا مدیر و جمعی از روساء و کارشناسان حوزه مدیریت کارآفرینی و اشتغال استان تهران در محل سالن اجتماعات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد.

 جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی مراکزمشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران با حضور داود روشن نیا مدیر وجمعی از روساء و کارشناسان حوزه مدیریت کارآفرینی و اشتغال استان تهران در محل سالن اجتماعات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد.

در این جلسه که یازده نفر ازاعضاء  مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی دارای مجوزاستان تهران در آن حضور داشتند؛ تصمیماتی اتخاذ گردید که در همین رابطه مهندس روشن نیا مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بیانداشتند: در ابتداء اساسنامه انجمن با اکثریت آراء به تصویب رسید و پس از آن انتخابات اعضاء هیئت مدیره برگزار شد.

                         

داود روشن نیا با اشاره به نتیجه مطلوب این جلسه، افزودند: آقایان فدایی ، منصوری ، مقدسی ،حبیبی ،افشار به عنوان اعضای اصلی و اقایان محمودزاده و مصدری به عنوان اعضاء علی البدل و همچنین اقایان یزدانی و سعدی بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران انتخاب شدند.

مهندس روشن نیا مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفتند: در همین راستا هیئت مدیره منتخب، جلسه ای را ترتیب دادند و در آن آقای داود فدایی را بهعنوان رییس، آقای مقدسی را به عنوان دبیر، آقای دکتر حبیبی را به عنوان نایب رئیسو آقای افشاری را بعنوان خزانه دار این انجمن انتخاب کردند.

                 تاریخ بروزرسانی : 1395/02/12