ششمین جلسه هیئت مدیره
ششمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان تهران در دفتر کانون برگزار گردید.
در این جلسه با توجه به معارفه مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی کانون با حضور اعضاء هیئت مدیره آغاز گردید.
متن کامل جلسه را در اینجا مطالعه فرمائید.تاریخ بروزرسانی : 1396/03/08