شرایط عضویت در کانون کارآفرینان استان تهران
کانون کارآفرینان استان تهران 

در راستای پیشبرد چشم‌انداز، اهداف و الزامات اساسنامه خود و به منظور توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه، با توجه به شرایط زیر اقدام به عضوگیری می‌نماید: 

ماده 1- شرایط عمومی: 

1-1- پذیرش، پایبندی و التزام عملی به قوانین جمهوری اسلامی ایران 
1-2- عدم فعالیت سیاسی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 
1-3- عدم وابستگي به سازمانها يا تشکيلات غيرقانوني 
1-4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی 
1-5- تکمیل كاربرگ درخواست عضویت و ارائه مدارک مربوطه 

ماده 2- شرایط اختصاصی: 

2-1- عضویت افتخاری: 

پذیرش عضویت اعضاء افتخاری پس از معرفی توسط افراد مرتبط با امر کارآفرینی یا سایر اعضاء کانون، در هیئت امنا بررسی شده و با توجه به تاثیرگذاری فرد پیشنهادی بر پیشبرد چشم‌انداز، اهداف و الزامات اساسنامه کانون، اتخاذ تصمیم صورت می‌پذیرد. 
اعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت اولیه معاف می‌باشند اما حق عضویت سنواتی را باید بپردازند. 

2-2- عضویت پیوسته: 

افراد دارای ویژگی‌های زیر بعد از پذیرش درخواست عضویت در کانون و تائید در هیئت امنا، می‌توانند به عضویت پیوسته کانون در آیند. اعضای پیوسته از ٪50 تخفیف حق عضویت اولیه برخوردار می‌باشند. 

2-2-1- کارآفرینان برگزیده ملی 
2-2-2- کارآفرینان برگزیده 
2-2-3- هیئت موسس کانون 
2-2-4- هیئت امنا کانون 
2-2-5- اعضاء هیئت علمی مدرس کارآفرینی که حداقل سابقه 8 ترم تدریس این درس را در دوره‌های کارشناسی و بالاتر داشته باشند. 
2-2-6- مولفین و مترجمین کتب کارآفرینی با حداقل سه عنوان کتاب 
2-2-7- دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی (PhD ) که رساله دکتری آنان با محوریت کارآفرینی نوشته شده باشد. 
2-2-8- برگزیدگان نهایی جشنواره‌های شیخ بهایی و رازی. 

2-3- عضویت وابسته: 

- عضویت کلیه افراد علاقمند به موضوع کارآفرینی که عضویت افتخاری یا پیوسته آنان در کانون امکان پذیر نباشد، می‌توانند به صورت عضویت وابسته به کانون ملحق گردند و از خدمات کانون استفاده نمایند. 

2-4- خاتمه عضویت: 

2-4-1- اثبات عدم دارا بودن شرایط عضویت ادعایی اولیه اعضاء به تشخیص هیئت امنا 
2-4-2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در موعد مقرر ( اعضا می‌توانند حداکثر 2 ماه در پرداخت حق عضویت سنواتی خود تاخیر داشته باشند ) 
2-4-3- انصراف کتبی عضو 
- عدم پایبندی به اساسنامه و یا سوء استفاده از نام و موقعیت کانون به تشخیص هیئت امناي فوق 

ماده 3- الزامات عضویت: 
3-1- تمامی عضویت‌ها بصورت یکساله بوده و برای تمدید عضویت، پرداخت حق عضویت سنواتی الزامی است. 
3-2- هیئت امنا مجاز خواهد بود که هرگاه شرایط درخواست عضویت اعضا منتفی گردد یا خلاف آن اثبات گردد، عضویت عضو مذکور را بدون عودت وجوه مربوط به عضویت، لغو نماید. 
3-3- به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین اقشار جامعه و گسترش دامنه فعالیت‌های کانون، اعضا پیوسته مکلف می‌باشند حداقل سالی یک سخنرانی مجانی به دعوت کانون برگزار نمایند. 
3-4- اعضا پیوسته، نشریه کانون را بصورت رایگان دریافت مي‌نمایند. 
3-5- اعضاء وابسته از %30 تخفیف در دریافت خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی کانون بهره‌مند می‌گردند. 
3-6- فقط اعضا پیوسته کانون، امکان حضور و عضویت با حق راي در مجمع عمومی کانون را دارند. 

ماده 4- حق عضویت: 

اعضاي کانون، با توجه به مفاد فوق باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع حق عضویت خود اقدام نمایند. 
تذکر: تعرفه حق عضویت بصورت مصوبه‌ای جداگانه و سالانه تصویب و ابلاغ می‌گردد. 

مبلغ ثبت نام سال اول................................................ ریال و حق عضویت سال 90 ..................................................... ریال تعیین گرددیده است.

تاریخ بروزرسانی : 1392/07/22