پيش نويس دستورالعمل اجرايي تاسيس كلينيك كارآفريني و اشتغال

پيش­ نويس دستورالعمل اجرايي

تاسيس كلينيك كارآفريني و اشتغال

  

هدف:

هدف از تشكيل كلينيك كارآفريني و اشتغال، توسعه دانش،‌ تبديل ايده به يك فعاليت شغلي پايدار، كمك به حفظ و پايداري فعاليت‌هاي نوپاي كارآفريني در صحنه رقابت اقتصادي و توسعه فعاليت‌هاي دانش مدار در واحدهاي صنعتي و خدماتي است.

مستند قانوني:

- اين دستورالعمل به استناد مصوبه شماره 50876/ت 33913 ه مورخ 25/8/1384 هيات وزيران و جزء (1) بند(ط) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تهيه شده است.

 

محدوده اجرا:

- وزارت كار و امور اجتماعي، دانشگاههاي سراسر كشور

 

مسئوليتها:

- مسئول اجرا: دانشگاههاي سراسركشور

 

 

فصل اول

كليات و تعاريف:

الف) كلينيك كارآفريني و اشتغال:

كلينيك كارآفريني و اشتغال يكي از حلقه‌هاي تكميل كننده چرخه فنّاوري در كشور است كه بايد در كنار نهادهاي موجود و هماهنگ با آنها در چارچوب سياستهاي مصوب فعاليت كند.

همچنين قادر باشد خدمات مشاوره‌اي در زمينه حقوقي، اجرايي- عملياتي، بازاريابي و فروش، مالي و سرمايه گذاري، اطلاع رساني، تهيه منابع سرمايه گذاري،‌ خدمات كسب و كار، آموزش كسب و كار، كاريابي، تدوين طرح‌هاي اشتغال و كارآفريني جامع و فراگير در حوزه جغرافيايي شركت و هر خدمت ديگري كه در ارتباط با كسب و كار و كارآفريني قابل تعريف است را ارائه نمايد.

ب) كارآفريني:

فرآيندي است كه در آن شخص كارآفرين توانايي دارد تا فرصتهاي ناشي از تغييرات در تقاضا، اشتغالزايي و با هدف سودآوري به تجميع كليه عوامل توليد پرداخته تا خدماتي نوپا يا محصولي جديد به بازار ارائه نمايد و مخاطره اين فعاليت اقتصادي را با اعتماد به نفس پذيرا باشد.

ت) دانشگاه:

منظور تمامي دانشگاه‌هاي سراسر كشور اعم از دولتي، آزاد و پيام نور و ..... مي‌باشد.

ث)دفتر كارآفرينان: منظور دفتر توسعه امور كارآفرينان مي‌باشد.

 

وظايف دفتر كارآفرينان در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف) نظارت برحسن اجراي اين دستورالعمل

ب) نظارت بر فرآيند بررسي راه اندازي كلينيك كارآفريني و اشتغال واجد شرايط توسط دانشگاهها

 

فصل دوم

 

وظايف كلينيك كارآفريني و اشتغال

1) ارائه مشاوره‌هاي تخصصي فكري، عملياتي و اجرايي در زمينه‌هاي:

الف- مهندسي توليد

ب- طرح تجارت

ت- صادرات

ث- بازاريابي

ج- فروش

ح- نيروي انساني

2) تلاش براي پايه گذاري صحيح گام اول تجارت، صادرات و ...... به شركتهاي كوچك و متوسط براي دستيابي به ظرفيتهاي بالاي ارزش افزوده با توجه به روند رشد توليدات و فروش به دنبال استفاده از فنّاوري پيشرفته و بازارهاي جديدتر.

3) ايجاد يا عضويت در شبكه فنّاوري اطلاعات و تسهيل دسترسي كارآفرينان به آنان

4) ايجاد شبكه‌هاي رايانه‌اي در راستاي راه اندازي و توسعه كسب و كار

5) تلاش براي ايجاد و پايداري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

6) كمك به افزايش اشتغال در جامعه از طريق ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

7) كمك به جذب فنّاوري و دانش فني

8) ارتقاي سطح دانش علمي و مديريتي كارآفريني

9) تحقيق در مورد رشته تخصصي مورد تقاضا و ارتباط با مراكز تحقيقاتي، پژوهشي و دانشگاهها از طريق نظر سنجي، بازاريابي، امكان سنجي و ......

10) ارايه مشاوره به جويندگان فرصتهاي شغلي بمنظور دستيابي به اطلاعات اوليه رايگان از طريق بروشور و ......

11)  هدايت كارآفرينان در اجراي عمليات سرمايه گذاري و فراهم كردن راهنمايي علمي، فني و اقتصادي آنها

12) فراهم كردن زمينه ارائه آموزش‌هاي مناسب كسب و كار، بازاريابي، مديريت و.... براي كارآفرينان

13) فعال سازي و به كارگيري سرمايه‌هاي موجود غيرفعال در محدوده جغرافيايي خود(مثل امكانات سوله يا ماشين آلات مازاد و يا بلااستفاده) در قالب نيازهاي طرح‌هاي توليدي به صورت مدل‌هاي مختلف مشاركتي، خريد و يا اجاره،‌ به طوري كه در بخش‌هاي عملياتي آن طرح ايجاد صرفه جويي‌زماني و هزينه‌اي براي كارآفرينان شود.

14) انجام ارزيابي‌هاي فني و اقتصادي براي كارآفرينان و نظارت بر انجام طرح‌ها.

15) آموزش‌هاي مناسب كسب و كار، بازاريابي، مديريت و ..... در سطوح عالي براي مديران

16) راهنمايي و كمك به تامين مالي طرح‌هاي كارآفرينان به صورت سازمان يافته،‌ از طريق انجام قرارداد با منابع مالي داخلي و خارجي

17) تهيه بانك اطلاعات بازار كار براي عرضه به كارآفرينان، سرمايه گذاران و كارجويان

18) اطلاع رساني به روز فنّاوري در عرصه‌هاي مختلف توليد،‌ به كارآفرينان و صاحبان واحدهاي توليدي

19) برگزاري جلسات دائمي جهت كلينيك كارآفريني و اشتغال براي پاسخگويي به نيازها و حل مشكلات كارآفرينان.

20) ايجاد شبكه هوشمند توليد و تامين نرم افزارهاي به روز و تخصصي براي ارتقاء عملكرد واحدها و نيز ارتقاء توان رقابت مندي  كارآفرينان(از طريق آموزش و به كارگيري اين نرم افزارها) در حوزه فعاليت تحت پوشش.تاریخ بروزرسانی : 1392/07/22