کلینیک کارآفرینی


هدف از تشكيل كلينيك كارآفريني و اشتغال، توسعه دانش،‌ تبديل ايده به يك فعاليت شغلي پايدار، كمك به حفظ و پايداري فعاليت‌هاي نوپاي كارآفريني در صحنه رقابت اقتصادي و توسعه فعاليت‌هاي دانش مدار در واحدهاي صنعتي و خدماتي است .كلينيك كارآفريني و اشتغال يكي از حلقه‌هاي تكميل كننده چرخه فنّاوري در كشور است كه بايد در كنار نهادهاي موجود و هماهنگ با آنها در چارچوب سياستهاي مصوب فعاليت كند. 
همچنين قادر باشد خدمات مشاوره‌اي در زمينه حقوقي، اجرايي- عملياتي، بازاريابي و فروش، مالي و سرمايه گذاري، اطلاع رساني، تهيه منابع سرمايه گذاري،‌ خدمات كسب و كار، آموزش كسب و كار، كاريابي، تدوين طرح‌هاي اشتغال و كارآفريني جامع و فراگير در حوزه جغرافيايي شركت و هر خدمت ديگري كه در ارتباط با كسب و كار و كارآفريني قابل تعريف است را ارائه نمايد. خدمات این کلینیک در سه حوزه زیر به متقاضیان ارائه می شود:

 • مشاوره
 • پژوهش
 • آموزش


کلینیک کارآفرینی/مشاوره

در سال هاي اخير همراه با رفع بسياري از انحصارها و رانت ها در ايران و ورود رقباي ريز و درشت داخلي و خارجي به میدان توليد ، تجارت و خدمات ، بازار ايران تا حد زيادي تبديل به يك بازار رقابتي شده است و در اين ميدان تقريباً هيچ بازيگري تنها و بدون رقيب نيست . در اين فضا ،‌توجه جدي به کارآفرینی و نوآوری براي تمام شركتها يك امر ضروريست  و كسانيكه در اين مورد غفلت كنند بسرعت ميدان را بنفع رقبا از دست خواهند داد . از آنجائيكه کارآفرینی در هر صنعتی مانند بسياري از دانش هاي ديگر امروز امري تخصصي شده است اتكاي مديران شركت ها به روش هاي سنتي گذشته و پيروي از تجربه هاي قبلي كافي نيست و بايد به ملاحضه عوض شدن شرايط رقابت ،‌از شيوه هاي جديد استفاده نمود . 
از آنجائيكه امروزه مديران شرکت ها نیاز به دانش ، مهارت و تخصص کارآفرینی و موارد کسب و کار  در بكار بستن اين شيوه ها را بیش از گذشته احساس می کنند استفاده از خدمات يك مشاور کسب و کار و کارآفرینی كاملاً بديهي بنظر مي رسد

خدمات مشاوره ای کانون کارآفرینان عبارتند از:

 • مشاوره حقوقي  در مسائل كسب و كار
 • بازاريابي و فروش و تبليغات
 • مديريت منابع انساني با تأكيد بر راههاي تأمين نيروي مناسب
 • مديريت بازارهاي مالي
 • روشهاي راه اندازي كسب و كار جديد
 • ايده يابي
 • رويكردهاي بهبود مستمر با هدف سودآوري (TOC )
 • روانشناسي كسب و كار جديد
 • مديريت منابع انساني با تأكيد بر راههاي تأمين نيروي مناسب
 • كارآفريني سازماني
 • روشهاي راه اندازي كسب و كار جديد
 • تهيه طرح كسب و كار (BP )
 • تهيه طرح كسب و كار (BP )
 • اقتصاد  خانواده
 • روشهاي تأمين مالي كسب و كار
 • برنامه ريزي بازاريابي كاربردي
 • كارآفريني عمومي


روزهای حضور

اسامی مشاوران کانون

کارگروههای مرتبط با مشاوران

تخصص مشاوران

شنبه

جناب آقای عباس میرگلوی بیات

کارگروه جذب ایده ها ابتکارات و اختراعات نوآوری و فناوری

مسئول اجرایی کانون کارآفرینان استان تهران

یکشنبه

جناب آقای سعید رمضان زرندی

کارگروه تامین مالی و سرمایه گذاری های خطرپذیر

استاد دانشگاه و کارشناس ارشد کارآفرینی


دوشنبه

جناب آقای احسان طباطبایی

کسب و کار الکترونیک

کارشناس کارآفرینی

سه شنبه

سرکار خانم پروین بیات

کارگروه نهادسازی های پشتیبان و خیرین حامی کارآفرینی

کارآفرین و کارشناس کارآفرینی


چهارشنبه

سرکار خانم الهام یزدانی

کارگروه آموزش پژوهش ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی

کارشناس ارشد کارآفرینیتاریخ بروزرسانی : 1392/12/17