متن مصاحبه محمد سعید هفت جواهریان

بسمه­ تعالی

مصاحبه با کارآفرینان

1. لطفاً بطور خلاصه خودتان و شرکتتان را معرفی بفرمائید:

گروه داروئی کیمیافام که از سال 1370 با تاسیس کارخانه کمیافام شروع بکارکرده و در حال حاضر با دو کارخانه تولید داروهای دامپزشکی و یک شرکت پخش سراسری و یک شرکت صادراتی و وارداتی بعنوان برند اول تولید داروی دامی در کشور میباشد.


2. از دیدگاه شماه کدام ویژگی فردی بیشترین تأثیر را در موفقیت شما داشته است؟

تلاش شبانه روزی فکری و جسمی توام با صداقت با نیت خدمتگزاری و توسعه تولید


3. آرمان و آرزوی شما (چشم انداز کسب و کار) در آستانه، شروع کسب و کار چه بوده است؟

همیشه در فکر انجام کارهای پررونق در کسب و کار بودم.


4. آیا خود را فردی موفق میدانید ؟ تا چه حد؟

اگر بطور نسبی و مقایسه ای بخواهیم مقایسه کنیم، الحمدا... موفقیتی حاصل شده اما از آنجایی که دامنه موفقیت محدود نیست نهایتی برای آن متصور نیستم


5. شما سهم شانس را در موفقیت تا چه حدی ارزیابی می کنید؟

مجموع دقت و موقعیت شناسی ، حسن ارتباط بکارگیری توان فکری و پشتکار به شانس موفقیت کمک میکند. البته حسن تصادف و توکل به خدا در شانس سهم بسزای را به خود اختصاص میدهد.


6. آینده کسب وکار خود را در کوتاه مدت و درازمدت چگونه می بینید؟

بخشی از تصمیم گیری ها و اقدامات که در دست خودمان باشد با امیدواری و چشم انداز مثبت ما را به آینده ای روشن نوید میدهد.ولی بخشی از شرایط جهانی و کشوری بوده و به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست. 


7. مهمترین دغدغه ای که اکنون با آن مواجه هستید چیست؟

مهمترین دغدغه ها جلب نظر مقامات حامی و پشتیبان کشور است که اگر این مهم انجام پذیرد خیلی از مشکلات حل و پیشرفتهای شگرفی حاصل خواهد شد. تامین امکانات فنی و مواد اولیه برای تولیدات مناسب برای ورود به صحنه صادرات الزامی میباشد. ارتقائ سطح کمی و کیفی تولیدات از مهمترین دغدغه های ماست.


8. بزرگترین نگرانی شما برای کسب وکار چه بوده است؟

نوسانات بی حساب و کتاب ارز و قیمت تمام شده مواد اولیه ، عدم ارائه تسهیلات کم سود بموقع و کافی طبق ضوابط قانونی و بروکراسی دست و پاگیر اداری از مهمترین دغدغه هاست.


9. آیا به طور تمام وقت کار خود را دنبال می کنید؟ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

 اوقات فراغت خود را با کار پر میکنم.


10. مشکلات موجود در بازارکار و اقتصاد از دیدگاه شما(تولید، عرضه و فروش)

نوسانات غیر متعارف قیمت، مشکلات بانکی، عدم توجه به توسعه صادرات و رفع موانع آن، عدم تطابق، همکاری مفید و موثر بین دانشگاه و صنعت


11.   نظرتان در مورد انجمن­های صنفی و غیردولتی همچون کانون کارآفرینان چیست؟

در مجموع انجمنها و سندیکاهای صنفی راهکارها و رسالتهای ذاتی خود را دنبال نمیکنند بلکه به یک سری کارهای اداری و تشریفاتی می پردازند. البته این موضوع را مورد کانون کارآفرینان بصورت اختصاصی عرض نمیکنم.


12. به نظر شما اینگونه انجمن­ها میتوانند در پیشبرد اهداف کارآفرینان مثمر ثمر باشند؟

اگر اهداف روشن خود را دنبال کنند بهترین اثرات را در زمینه های مختلف در کشور خواهند داشت؛ اتفاقی که تا کنون اتفاق نیفتاده است.


13. به نظر شما کانون کارآفرینان در چه هدفی متمرکز شوند موفقتر خواهند شد؟

آنچه مسلم است تلاش تمامی جامعه برای افزایش تولید از مسائل فرهنگی تا صنایع است. همت و تلاش در افزایش تولید و راهیابی به بازارهای جهانی است که میتواند مد نظر کارآفرینان باشد.


14.   و درپایان:

 البته محنت به این گستردگی را با چند سطر نمیتوان مطرح کرد.


تاریخ بروزرسانی : 1392/09/21