متن مصاحبه مصطفی محمودی

بسمه تعالي

مصاحبه با كارآفرينان

1- لطفاً بطور خلاصه خودتان و شركتتان را معرفي بفرمائيد:

الف -  اينجانب مصطفي محمودي با بيش از نيم قرن بودن در خدمت صنعت توليد، صادرات، آموزش و اجرا كه در مقطع يك دهه، دفاتري در خارج از كشور در آمريكا، اطريش، فرانسه و دبي و يكسال هم دفتري در توكيو داشتم كه بيشتر فعاليت اين دفاتر صادرات از ايران بوده است . در تمام اين سالها، دفتر مركزي ما در ايران نيز داير بوده و عضو اتاق بازرگاني و عضو اتاق هاي بازرگاني خارجي كه در ايران دفاتري داشته اند بوده ام و  اين عضويت هنوز هم استمرار دارد.  علاوه بر اینگونه امور بازرگانی با راه اندازی کارخانه پایکار بنیان پانل و بکار گیری حدود 300 نفر بطور مستقیم و  فعال سازی حدود 10.000 شغل غیر مستقیم در این رشته و همکاری با مسکن مهر نقش معتنابهی در امر تامین مسکن داشته ایم.

ب شركت پايكار بنيان مجموعه اي است از شش شركت كه در فعاليت هاي مختلف توليدي و صنعتي نقش دارد.

2- ديدگاه شما كدام ويژگي فردي بيشترين تاثير را در موفقيت شما داشته است؟

راز موفقيت انسانها در دو نكته نهفته است و آن دو عبارتند از: فكر خوب و عمل بموقع، همواره سعي داشته ام كه تفكر خوب و مترقي به قضايا داشته باشم و امور را در مقطعي كه اقتضا دارد انجام دهم.  بديهي است انسانهايي موفق اند كه در هر فعاليتي ، جنبه معنوي قضيه را مدنظر داشته باشند وتا حدي آن را بر جنبه هاي مادي ترجيح دهم ، زيرا در چنين وضعيتي فعالان ضمن لحاظ مسائل مادي از نتيجه كار خود در خدمت به جامعه لذت مي برند.  اگر نگاهي به كشورهاي پيشرفته دنيا مانند آلمان و ژاپن -كه پس از جنگ دوم جهاني در وضعيت اسفناكي بودند داشته باشيم ،که هيچ امكاناتي در اختيار نداشتند (بويژه ژاپني ها آب دريا را خشك مي كردند  تا زمين بدست آورند و فرودگاه و مسكن بسازند) ، شاهد مثال آنكه اخيراً در ژاپن بر اثر تغييرات اقليمي جزيره اي بمساحت 200 متر مربع از آب دريا بيرون زد و بسيار موجب شادماني آنها گرديد . اين طرز نگاه به پيشرفت موجب شد كه آنان اكنون جزء ملل راقيه جهان محسوب شوند.

 

      3- آرمان و آرزوي شما ( چشم انداز كسب و كار) در آستانه شروع كسب و كار چه بوده است؟

اين را در پاسخ به سئوال بالا به تفصيل بيان داشته ام.

 
4- آيا خود را فردي موفق مي دانيد؟ تا چه حد؟

تا موفقيت چگونه ترسيم و تصوير گردد، تا آنجا كه به فعاليت هاي فردي و شخصي ام ارتباط داشته تلاش و سعي وافر بكار گرفته ام و البته هميشه انسان آنچه را كه ايده آل دارد بدست نمي آورد و همواره برخي آرمانها سراب گونه اند كه هرگز كسي به آن نمي رسد زيرا اوضاع و احوال جهاني ، ميهني و ديگر عناصر مرتبط، همواره آنچه كه شما مي خواهيد نيستند پس نمي توان گفت تا چه حد به خواسته هايم دست يافته ام، مهم آنست كه دست بردار نيستم و به فعاليت و كار عشق مي ورزم تا روزي برسد كه تحصيل حاصل نمايم.

5- شما سهم شانس را در موفقيت تا چه حدي ارزيابي مي كنيد؟

شانس واقعه و حادثه اي است كه در تمام جهان در هر فعاليتي اعم از صنعت، اختراع، دگرگوني و پيشرفت هاي خارق العاده موثر است و آن عبارت از آنست كه براي يك فرد فعال در يك مقطعي از زمان، محيطي مناسب و مساعد فراهم مي گردد و در چنين موقعيتي است كه فرد ممكن است ره صد ساله را يك شبه طي نمايد.

6- آينده كسب و كار خود را در كوتاه مدت و دراز مدت چگونه مي بينيد؟

آينده كسب و كار اينجانب كه كارآفرين و توليد كننده هستم آن قسمت را كه سهم خود من است يعني 50% را هرگز غير قابل حصول نمي بينم، ليكن 50% ديگر كه محيط ، اوضاع و احوال اقتصادي جهان و مملكت و حوادثي غير قابل پيش بيني تشكيل     مي دهد در اختيار و حيطه قدرت من نيست لذا اميدوارم كه اين نيمه دوم نيز فراهم گردد آن وقت مي توان ادعا كرد كه آينده كسب و كار بسيار دلچسب و قابل ارائه خواهد بود.


6- مهمترين دغدغه اي كه اكنون با آن مواجه هستيد چيست؟

مهمترين دغدغه ، اوضاع نابسامان اقتصادي ناشي از تحريم هاي جهان استكباري است. ضمن آنكه بروكراسي داخلي در راستاي حمايت از صنعتگران نيز مزيد بر علت است . حمايت سازمان هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها ، بانكها و ... نيز از دغدغه ها و معضلات فرا راه مي باشد.

7- بزرگترين نگراني شما براي كسب و كار چه بوده است؟

بزرگترين نگراني علاوه بر آنچه در پاسخ به سئوال شماره 7 مذكور افتاده ، آنست كه در كشور ما به توليدات استاندارد و قابل رقابت با محصولات جهان مترقي توجهي مبذول نمي گردد ، ولي در عوض اينجانب همواره تلاشم بر آن بوده كه در كارخانه خود به توليد استاندارد روي آورم تا قابليت رقابت با محصولات جهاني را داشته باشد.


8- آيا بطور تمام وقت كار خود را دنبال مي كنيد؟ اوقات فراغت خود را چگونه مي گذرانيد؟

قطعاً عاشق كارم هستم حتي در اين سن و سال تمام هم و غم خود را مصروف فعاليت صنعت و توليد مي نمايم تا ضمن آنكه بهره اي از زحمات ساليان متمادي نصيبم گردد به كشور و جامعه خود خدمتي كرده باشم و هم موجب كارآفريني و اشتغال زايي براي كارگران و متخصصان و همكارانم باشم و اوقات فراغت را چه در مسافرت و چه در منزل بفكر طراحي راههاي مناسب براي پيشبرد اهداف صنعتي ام مصروف مي دارم.

     10 - مشكلات موجود در بازار كار و اقتصاد از ديدگاه شما (توليد، عرضه و فروش)

از ديدگاه اينجانب آن است در كارخانه اي كه توسط خودم ساخته شده فقط 1200 متر مربع آن را به اتاق فكر اختصاص داده ام  كه با همفكري متخصصان موجب ارتقاي كيفيت محصولات ، تطابق با  استاندارهاي جهاني را داشته باشد ، لازم است كه بيان دارم اين نگرش موجب شد كه جايزه معمار را نصيبم گرداند و اين امر دركتاب معاصر نيز درج گرديد و پس از چهل سال اولين كارخانه توليدات صنعتي داشتم كه موفق به راهيابي به فستيوال جهاني شد و بين دو هزار نفر جز دويست نفر اول جهان انتخاب گرديدم كه مراتب در مجله ركورد جهاني ويژه تبليغات نيز چاپ گرديد.

11- نظرتان در مورد انجمن هاي صنفي و غير دولتي همچون كانون كارآفرينان چيست؟

بايد به انجمن هاي صنفي و غير دولتي مانند كانون كارآفرينان بها داد و آن ها را تقويت و حمايت نمود، زيرا آنان هستند كه در كوران و جريان كامل نحوه فعاليت هاي كارآفرينان قرار دارند و مي توانند معضلات آنها را به سمع و نظر مسئولان نظام برسانند و موانع را مرتفع سازند و چنانچه خود را درگير بعضي مسائل حاشيه اي و سياسي نسازند ، مي تواند كمكي شايان به كارآفرينان بنمايند

12- بنظر شما اينگونه انجمن ها مي توانند در پيشبرد اهداف كارآفرينان مثمر ثمر باشند؟

بطور قطع همانطور كه در پاسخ به سئوال 11 بيان داشته ام چنانچه واجد اين صفات باشند مثمر ثمر خواهند بود


13- بنظر شما كانون كارآفرينان در چه هدفي متمركز شوند موفق تر خواهند شد؟

در اينجا اصلح آنست كه كانون به سوابق كانون هاي كارآفرينان جهان پيشرفته نظري بياندازد و روش و برنامه ي آنها را بررسي و مورد مداقه علمي قرار داده و آنگاه روي اهداف مشخصي متمركز شوند كه مي تواند يه كارآفرينان رهنمودي خوب ارائه دهد كه موفقيت آنها را تضمين نمايد.

 

14- توضيحات:

لازم است كه در پايان اشاره اي مختصر به فعاليت هاي خود در طي اين ساليان دراز بنمايم:

الف - اينجانب روي زلزله هم يكسال بررسي و تحقيق بعمل آورده ام . جالب نيست كه من از خودم تعريف و صحبت كنم ولي اينجا ملزم شده ام كه اين كار را انجام دهم، لذا لازم است آنچه را كه من كرده ام اعلام نمايم. در عين حال دفاتري را كه در خارج داشته ام را نيز موفق بودم كه محصولاتي منطبق با استاندارد جهاني هم از لحاظ كيفيت و هم از نظر بسته بندي عرضه نمايم. بعد ها كه به ايران آمدم اولين نمايندگي كه گرفتم امرن OMRON بود كه يك كمپاني بين المللي است در 5 قاره دنيا با تعداد 136 كارخانه و بيش از 200.000 قلم توليد و با بيش از 25.000 نفر كارشناس، اينجانب نماينده اين شركت شدم و براي آنكه مثل خودشان دقت و پشتكار داشته باشم اول كاري كه انجام دادم تأسيس كلاس آموزشي براي صنعتگران بود كه كمك بزرگي به جامعه صنعت شد و اين مسأله به گوش آلماني ها كه رسيد شركت زيمنس  آلمان -  رقيب OMRON -  پيغام دادند كه هر وقت شما آمديد به نمايشگاه هانوفر سري هم به ما بزنيد و گفتند 136 نفر در اين دفتر هستيم ما ميخواهيم شما نماينده ما باشيد. گفتم چرا من ! گفتند براي آنكه شما به فكرتان رسيده كه پيشاپيش احداث دفتر، كلاس آموزشی برپا كنيد.

ب - راهکارهایی برای ایجاد و توسعه کارآفرینی و موفقیت وجود دارد عبارتند از: 1) تعليم و تربيت  فني  جوانان ما  باید از دبيرستان شروع  و در  دانشگاه ادامه یابد  تا وقتي كه به كار مشغول ميشوند از  تخصص لازم برخوردار باشند.

2) اگر دولت بودجه اي اختصاص دهد براي صنعت و توليد نخست بايد كارگر فني داشته باشيم ، ثانيا تسهيلاتي مطابق تسهيلات اعطايي كشورهاي ديگر براي صنعت وتوليد، زيرا بانكها نمي توانند تسهيلات با بهره كم بدهند ولي دولت بايد چنين اقدامي را انجام دهد ، بعنوان نمونه كشور آلمان 1 درصد، تركيه 5/2 درصد بهره و در برخي از نقاط جهان شايد كمتر از اين بهره از صنعتگران اخذ ميشود كاري كه بانكها از انجام آن عاجزند، دولت مي تواند وام با بهره كم بدهد و در ازاء شاهد توليد بيشتر و در نهايت افزايش صادرات و نياز كمتر به كالاي وارداتي ، ورود سرمايه هاي خارجي به كشور، ايجاد اشتغال كه موجب رفع مساله بيكاري، پايين آمدن تورم و شكوفايي اقتصاد و نياز به پرداخت سوبسيد كمتر خواهد بود. آن وقت دولت در اين راستا با برسي همه جانبه وام و تسهيلات را  به شخص حقيقي و يا حقوقي اختصاص دهد كه فكر صنعت را داشته و بتواند محصولاتي با استاندارد جهاني توليد كند نه آنكه تسهيلات را دريافت و اعتبار و آبرويي براي كشور كسب نگردد.  گمشده هر مملكتي در توليد است، اگر توليد نباشد بيكاري پيش مي آيد و بيكاري خودش آغاز همه مفسده هاست كما آنكه هر كارخانه اي كه تعطيل گردد در ازایش  زنداني پديدار مي شود و اين امري است كه بر همه آحاد جامعه و مسئول و غير مسئول واضح و روشن است.

-براي رفع اين وضعيت چكار بايد كرد؟ بنظر اينجانب چهار راه كار وجود دارد بدين شرح:

-    اول : دولت بيايد با بهره كم سرمايه گذاري كندو وام و تسهيلات اعطا نمايد. 

-     دوم : تأسیس آموزشکده های حرفه اي و کاربردی کارآفرینی زيرا كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان روي تخصص و آموزش حرفه اي كارگران و كاركنان سرمايه گذاري مي كند و اين امر موجب مي شود كه كارگران و مهندسان در امر صنعت و توليد بصورت علمي و تخصصي ورود يابند و بازده مفيد و استانداردي را عرضه دارند.

-   سوم:  طبق اعلام رسانه هاي كشور در مملكت ما ، كار مفيد در برنامه 8 ساعته روز ، فقط 22 دقيقه است. در حاليكه در جهان مترقي و مبتني بر برنامه ريزي علمي و حرفه اي طبق بررسي هاي معموله ، در روز حداقل بين 6 تا 7 ساعت كار مفيد و مطلوب انجام مي گيرد.

-   چهارم: مادام كه تعرفه هاي گمركي افزايش مي يابد اين خود مشوقي براي فعاليت قاچاقچيان خواهد بود كه به قاچاق در ورود كالا و مواد اوليه روي آورند و لذا قيمت مواد اوليه سرسام آور بالا رفته و موجب مي گردد توليد كننده و صنعتگر رغبتي به توليد نداشته باشد زيرا در چنين اوضاع و احوالي تهيه كالاي توليدي از بازار با قيمت هاي بسيار بالا به هيچوجه مقرون به صرفه براي يك صنعتگر و توليدكننده نمي باشد.

 


تاریخ بروزرسانی : 1392/10/25