متن مصاحبه طهماسب داوودی
بسمه تعالی
مصاحبه با کارآفرینان


1- لطفا به طور خلاصه خودتان و شرکتتان را معرفی بفرمائید؟
اینجانب طهماسب داودی مدیر عامل شرکت تماس گسترش کیش و در جهت بهینه سازی مصرف انرژی با کمک تکنولوژی BEMS

2- از دیدگاه شما کدام ویژگی فردی بیشترین تاثیر را در موفقیت  شما داشته است؟
برنامه ریزی و ایمان و اعتقاد به هدف و استمرار فعالیت در جهت رسیدن به مقصد

3- آرمان و آرزوی شما( چشم انداز کسب و کار) در آستانه، شروع کسب و کار چه بوده است؟
صرفه جویی در مصرف انرژی و جذب بازارهای برزگ ساختمانی جهت کاهش مصرف انرژی

4- آیا خود را فردی موفق میدانید؟ تا چه حد؟
بله بسیار زیاد

5- شما سهم شانس را در موفقیت تا چه حدی ارزیابی می کنید؟
حدود 20%

6- آینده کسب و کار خود را در کوتاه مدت و دراز مدت چگونه می بینید؟
فناوری BEMS یک فناوری نو می باشد و فرهنگ آن اجرایی نشده و این امید وجود دارد که در آینده نزدیک با سرعت مضاعف و توانی این فناوری دانش بنیان جایگاه خود را باز نماید.

7- مهمترین دغدغه ای که اکنون با آن مواجه هستید چیست؟
سرمایه جهت توسعه فعالیت ها و مشکل قانو کپی رایت

8- بزرگترین نگرانی شما برای کسب و کار چه بوده است؟
نبود قوانین و مقررات جامع و بانک تخصصی اطلاعاتی

9- آیا به طور تمام وقت کار خود را دنبال می کنید؟ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟
بله بطور تمام وقت فعالیت می نمایم و عموما اوقاتی جهت فراغت باقی نمی ماند.

10- مشکلات موجود در بازار کار و اقتصاد از دیدگاه شما( تولید، عرضه و فروش)
تولید

11- نظرتان در مورد انجمن های صنفی و غیر دولتی همچون کانون کارآفرینان چیست؟
امیدوارم در فعالیت هایشان موفق باشند و این انجمن ها می توانند بسیار موثر عمل نمایند.

12- به نظر شما انیگونه انجمن ها میتوانند در پیشبرد اهداف کارآفرینام مثمر ثمر باشند؟
بله بسیار

13- به نظر شما کانون کارآفرینان در چه هدفی متمرکز شوند موفقتر خواهند شد؟
در برنامه بریزی بصورت گروههای تخصصی عمل نمایند

14- در آخر
آروزی موفقیت برای همه دلسوختگان و علاقمندان به کار و کارآفرینی

تاریخ بروزرسانی : 1392/10/01