متن مصاحبه آقای مرتضی رضا زاده

بسمه­ تعالی

مصاحبه با کارآفرینان1- لطفا به طور خلاصه خودتتان و شرکتتان را معرفی کنید:

مرتضی رضا زاده مدیر عامل شرکت تولیدی کرک نخ سمنان و کشت و صنعت معین

2- از دیدگاه شما کدام ویژگی فردی بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته است؟
مطالعه - تصمیم گیری ، پشتکار و انگیزه و قدرت اجرا

3- آرمان و آرزوی شما (چشم انداز کسب و کار) در آستانه، شروع کسب و کار چه بوده است؟
رسیدن به اهداف پیش بینی شده در طرح اولیه و طرحهای توسعه

4- آیا خود را فردی موفق میدانید؟ تا چه حد؟
تا حدودی

5- شما سهم شانس را در موفقیت تا چه حدی ارزیابی می کنید؟
همیشه خود فرد شانس را به وجود می آورد.

6- آینده کسب و کار خود را در کوتاه مدت و دراز مدت چگونه می بینید؟
به نظر می رسد بخاطر وضعیت عمومی کشور باید صنعت را حفظ کرد ولی در آینده و دراز مدت افق روشنی در پیش است.

7- مهمترین دغدغه ای که اکنون با آن مواجه هستید چیست؟
رکورد بازار بخاطر عدم سیاستگذاری مناسب دولت نیست

8- بزرگترین نگرانی شما برای کسب و کار چه بوده است؟
پاسخ سوال شماره 7

9- آیا به طور تمام وقت کار خود را دنیال می کنید؟ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟
به طور تمام وقت - ورزش

10- مشکلات موجود در بازار کار و اقتصاد از دیدگاه شما (تولید، عرضه و فروش)
مشکلات در بازار بستگی به سیاست گذاری دولت می باشد که تولید، عرضه و فروش را در بردارد به همین علت برنامه ریزی خیلی مشکل است.

11- نظرتان در مورد انجمن های صنفی و غیر دولتی همچون کانون کارآفرینان چیست؟
به نظر می رسد تشکل های خوبی هستند و کانون هم می تواند بسیاری از مشکلات را هموار کند.

12- به نظر شما اینگونه انجمن ها میتوانند در پیشبرد اهداف کارآفرینان مثمرثمر باشند؟
بله حتما

13- به نظر شما کانون کارآفرینان در چه هدفی متمرکز شوند موفقتر خواهند شد؟
با توجه به مطلع بودن کانون از مشکلات تولید کنندگان باید هدفش برطرف کردن آنها باشد.تاریخ بروزرسانی : 1392/11/20