متن مصاحبه آقای علی جهانگیری

بسمه­ تعالی

مصاحبه با کارآفرینان1- لطفا به طور خلاصه خودتتان و شرکتتان را معرفی کنید:

علی جهانگیری - مرکزنوآوری های آموزشی مرآت (تولید و خدمات پشتیبانی از مدارس)

2- از دیدگاه شما کدام ویژگی فردی بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته است؟
پیگیری و پشتکار علاقمندی به تنوع و نوآوری ارتباطات دوستان و همکاران توانمند

3- آرمان و آرزوی شما (چشم انداز کسب و کار) در آستانه، شروع کسب و کار چه بوده است؟
ایجاد یک کارآفرینی و ارائه یک خدمت خاص

4- آیا خود را فردی موفق میدانید؟ تا چه حد؟
بله در حد مناسب

5- شما سهم شانس را در موفقیت تا چه حدی ارزیابی می کنید؟
اجازه بدهید جمله ای را از بزرگی عنوان کنم
کسی در زندگی شانس نمی آورد بلکه خود را در معرض شانس قرار می دهد.

6- آینده کسب و کار خود را در کوتاه مدت و دراز مدت چگونه می بینید؟
ارتباط بسیار تنگاتنگی با آینده کسب و کار در کل کشور دارد.
7- مهمترین دغدغه ای که اکنون با آن مواجه هستید چیست؟
بی ثباتی بازارکاغذ و قدرت خرید مدارس

8- بزرگترین نگرانی شما برای کسب و کار چه بوده است؟
بازاریابی جدید- انگیزش کارکنان

9- آیا به طور تمام وقت کار خود را دنیال می کنید؟ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟
بیشتر اوقات صرف کار می شود.

10- مشکلات موجود در بازار کار و اقتصاد از دیدگاه شما (تولید، عرضه و فروش)
تولید و عدم ثبات در تولید وگرنه نشکل عرضه و فروش را باید هر کارآفرینی حل کند.

11- نظرتان در مورد انجمن های صنفی و غیر دولتی همچون کانون کارآفرینان چیست؟
مهمترین ویژگی این تشکیلات ایجاد یک محیط حمایتی از کسب و کار است

12- به نظر شما اینگونه انجمن ها میتوانند در پیشبرد اهداف کارآفرینان مثمرثمر باشند؟
بله با هداف 1- حمایتی 2- اطلاع رسانی

13- به نظر شما کانون کارآفرینان در چه هدفی متمرکز شوند موفقتر خواهند شد؟
ارتباط مراکز با مرکز کارآفرینی و اطلاع رسانی توانمندیهای کارآفرینان به یکدیگر ایجاد یک سایت و جمله بسیار مفید خواهد بود.


تاریخ بروزرسانی : 1392/11/21