لیست مراکز رشد و پارکهای فناوری

ردیف

نام مركز

نام رئیس/سرپرست مركز

آدرس‌پايگاه

1

پارك علم و فناوری شيخ بهايی استان اصفهان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

حمیدرضا مومنیان

www.istt.ir

 

2

پارك علم و فناوري

دانشگاه اروميه

 

دكتر حسين رضايي

 

Urmia.ac.ir/wastp

3

پارك علم و فناوري

 دانشگاه تربيت مدرس

دكتر ساعی ور ایرانی زاد

www.mstpark.org

4

پارك علم و فناوري

دانشگاه تهران

دكتر قاسم عمو عابدینی

www.utstp.ir

5

پارك علم و فناوري

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

دكتر علي فضلوي

www.qstpark.ir

6

پارک علم و فناوری

دانشگاه سمنان

آقای دکتر سیف ا... سعدالدین

----------

7

پارک علم و فناوری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر جلیل خاوندگار

----------

8

پارک علم و فناوری

دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر بابک مختاری

-----------

9

پارک علم و فناوری صنعت آب و برق

وزارت نيرو

 

دكتر علی منافی

WWW.IESTP.COM

WWW.IESTP.IR

 

10

پارك علم و فناوري

جهاد دانشگاهی كرمانشاه

مهندس بهروز بادكو

www.kermanshahstp.ir

11

پارک علم و فناوری

 جهاد دانشگاهی هلجرد

دکتر محمد صادق

حاجی تاروردی

http://www.esas.ac.ir

12

پارك علم و فناوري

مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان

دكتر مسعود رشيدي نژاد

www.icst.ac.ir

13

پارک زیست فناوری خلیج فارس

سازمان منطقه آزاد قشم

دکتر سید محمودرضا آقامیری

----------

14

پارك فناوري پرديس

نهاد رياست جمهوري

مهندس مهدی صفاری نیا

info@techno park.ir

15

پارک علم و فناوری شیلات و آبزیان

دکتر رضا فیض بخش

----------


تاریخ بروزرسانی : 1392/12/12