معرفی کانون دانش و صنعت
کانون هاي هماهنگي دانش و صنعت پديده اي است در راستاي ايجاد ارتباطي کارآمد بين مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و واحدهاي صنعتي يا توليدي که در مورد يک محصول يا کالا يا خدمات خاص فعاليت مي کنند. اين کانون ها با هدايت و حمايت هاي مادي و معنوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري شکل گرفته و محوريت هريک از آنها به مجموعه اي خاص که توانمند در اداره کانون باشد سپرده مي شود تا پس از تنظيم و تصويب اساسنامه ، تشکيل هيئت مديره ، مشخص شدن اعضاء کانون و پيشرفت لازم در زمينه پيشبرد اهداف شکل گيري کانون ها رأسا بتوانند در توسعه و بهبود کليه مراحلي که منجر به توليد محصول ، کالا يا خدمات مورد نظر مي شود نقش آفرين و مؤثر باشند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اداره کل تجاری سازی و همکاری های دانش و صنعت

لیست کانون هماهنگی دانش و صنعت
تاریخ بروزرسانی : 1392/12/19