لیست کانون دانش و صنعت
1- کانون هماهنگی دانش و صنعت گردو

2- کانون هماهنگی دانش و صنعت پسته

3- کانون هماهنگی دانش و صنعت زعفران

4- کانون هماهنگی دانش و صنعت چای

5- کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی

6- کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب

7- کانون هماهنگی دانش و صنعت آبزی پروری

8- کانون هماهنگی دانش و صنعت گچ و نمک

9- کانون هماهنگی دانش و صنعت نانهای صنعتی

10- کانون هماهنگی دانش و صنعت نساجی

11- کانون هماهنگی دانش و صنعت آفت کش ها

12- کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی

13- کانون هماهنگی دانش و صنعت بادام

14- کانون هماهنگی دانش و صنعت پنبه و گیاهان لیفی

15- کانون هماهنگی دانش و صنعت ماکارانی

16- کانون هماهنگی دانش و صنعت فیروزه و سنگهای قیمتی

17- کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش

18- کانون هماهنگی دانش و صنعت قند و شکر

19- کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ

20- کانون هماهنگی دانش و صنعت کود

21- کانون هماهنگی دانش و صنعت چرم و پوست

22- کانون هماهنگی دانش و صنعت مینی تیوبر سیب زمینی

23- کانون هماهنگی دانش و صنعت لوازم خانگی انرژی بر

24- کانون هماهنگی دانش و صنعت خودروهای الکتریکی و دو نیرو

25- کانون هماهنگی دانش و صنعت فرآوری قیر طبیعی

26- کانون هماهنگی دانش و صنعت تولید فرآورده های کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی و دامی

27- کانون هماهنگی دانش و صنعت کشاورزی زیستی

28- کانون هماهنگی دانش و صنعت فرآورده های لبنی تخمیری کشور

29- کانون هماهنگی دانش و صنعت رنگ

30- کانون هماهنگی دانش و صنعت پایش وضعیت و کنترل کیفی

31 - کانون هماهنگی دانش و صنعت سنگ

32 - کانون هماهنگی دانش و صنعت فرآورده های نسوز

33- کانون هماهنگی دانش و صنعت کاربرد سلول های خورشیدی


 
تاریخ بروزرسانی : 1392/12/17