کارگروههای تخصصی کانون کارآفرینان استان تهران
کمیته های تخصصی کانون کارآفرینان استان تهران عبارتند از :

برای مشاهده مطالب مربوط به هر یک از کمیته های تخصصی و سوال از مسئولین کمیته بر روی عناوین کمیته های تخصصی کلیک نمایید .
تاریخ بروزرسانی : 1393/01/23