کارگروه تامین مالی

برنامه کلی کارگروه تأمین مالی و سرمایه گذاری خطر‌پذير


مقدمه


جهت تأمین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز صاحبان ایده های نوآورانه، عملیاتی کردن آنها و توسعه صنایع پیشرفته و نوین، استفاده از پتانسیل های مالی داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز و توسعه کشور بر اساس اقتصاد دانش بنیان، تولید ثروت و اشتغالزایی، اقداماتی بشرح ذیل ضروری است:

 

1.       شناسائی منابع مالی داخلی:

صندوق های حمایتی از پروژه های فناوری پیشرفته

بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری

 

2.       شناسائی سرمایه گذاران:

سرمایه گذاران حقیقی

سرمایه گذاران حقوقی

 

3.       شناسائی منابع ناشی از کمکهای مردمی:

خیرین

موسسات امور خیریه

 

4.       شناسائی منابع مالی خارجی:

بانکها

موسسات سرمایه گذاران

امور خیریه

خیرین

بدین منظور، تشکیل منظم کارگروه مربوطه برای برنامه ریزی در موارد فوق الذ کر و تبادل نظر و تکمیل نقطه نظرات جهت ارائه چارچوبی برای نیل به اهداف مورد نظر کانون کارآفرینی با کمک اعضاء و متخصصین امور مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است.مسئول کارگروه :  جناب آقای یاشار غریبی


ایمیل :   ghwte@yahoo.com


برای مشاهده صورت جلسات و نشست ها کلیک نمایید .


تاریخ بروزرسانی : 1393/01/23