کارگروه آموزش
مقدمه :

کارآفرینی عبارتست از خلق ارزشهاي نو، توام با نوآوري وخلاقيت از طريق كشف وشناسايي فرصتهاي پيرامون   كارآفريني کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی می‌شود .و به زبان ساده، "کارآفرینی" همان فرایند تاسیس و یا توسعه کسب‌وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی، به منظور رشد و نمو در جوامع، نیازمند وجود فرهنگ خاصی است بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگیهای منحصر به فرد کارآفرینان در دنیای امروز به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی و از سویی پرورش‌دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در نیروی انسانی تلقی مي شود

کارآفرینان، داراي روحيه ايي مخاطره‌پذیر هستند ، یعنی مي بتوانند نسبت به موقعیت، شرایط، امکانات و در یک کلام آینده خود خطرکرده و برای کسب "موفقیتی متفاوت" مبارزه کنند. و در اين ميان دولت یا دیگر حامیان مستقل، حاضر به پذیرش مخاطره مورد نیاز کارآ‏فرین بوده و "سرمایه مخاطره‌پذیر" برایش فراهم و او را در مراحل مختلف کارآفرینی همراهی مي کنند. چراكه افرادی که دارای روحیه محافظه‌کاری و كارمندي هستند، اســاساً کارآفرینان موفقی نخواهند بود .

كارآفريني مستلزم داشتن  فرهنگ استقلال‌طلبی و قبول مسئولیت است . كارآفريني از طريق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل يادگيري است. اما ترويج آن آسان نيست و نيازمند پژوهش و فراهم ساختن بستر مناسب در جامعه مي باشد لزا  آموزش و پژوهش  به عنوان بهترين ابزار ترويج وتوسعه فرهنگ كارآفريني مي تواند به ايجاد اين فرهنگ در جامعه كمك نموده تا توسعه فرهنگ کارآفرینی با ایجاد فرصتهای برابر برای بروز استعدادهای نهفته افراد، درنهایت به توسعه عدالت اجتماعی در کشور منتهی شود . كار گروه آموزش، پژوهش ، ترويج و توسعه فرهنگ كارآفريني كانون كارآفرينان استانها  به عنوان يكي از اركان سياست گذار در جامعه با دراختيار داشتن بانك اطلاعاتي از نخبگان وكارآفرينان هر استان مي تواند به هدايت اين جريان پرداخته و با ايجاد هماهنگي بين سازمانها و ارگانهاي حامي كسب وكار و كارآفرينان اين رسالت را عهده دار شود . 


تعاريف :


آموزش عبارتست از : انتقال محتواي آموزشي بنحوي كه  منجر به ايجاد تغيير نسبتا پايدار دررفتار بالقوه يا توان رفتاري ياد گيرنده ايجاد كند.

وطبق نظريات گوناگون يادگيري آموزش  يا انتقال محتواي آموزشي در هر مبحث بايد متناسب با توان يادگيرنده و طبق اصول يادگيري تدوين وطراحي شود  تا داراي بهترين خروجي ويا بيشترين ايجاد تغييرات پايدار در فرد گردد.

فرهنگ عبارتست از :  مجموعه‌ای از باورها، آیینها، اندیشه‌ها، آداب و رسوم، و ارزشهای حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرهنگ مقوله‌ای است که در سطح جامعه، گروه و در تعامل میان آنها معنا می‌یابد و شیوه برقراری ارتباط و تعامل میان افراد آن جامعه را بیان می‌کند

كارآفريني عبارتست از : خلق ارزشهاي نو، توام با نوآوري وخلاقيت فردي و به زبان ساده، "کارآفرینی" همان فرایند تاسیس و یا توسعه کسب‌وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است .

 

ضرورت :


 آنچه در شرايط سخت كنوني ضرورت آن در جامعة ما بيش از پيش احساس مي شود پرداختن به مقولة كار آفرينيست. زيرا مسلماً كار آفرينان با توجه به خصوصيات ممتاز و برجستة خود قادرند در چنين شرايطي منابع را براي ايجاد رشد و توسعه در زمينه‌هاي توليدي و منابع انساني فراهم كرده و اشتغال و كسب و كار جديد ايجاد نمايند ، تا كنون سازمانها وارگانهاي زيادي وظيفه آموزش و ترويج فرهنگ كارآفريني را به صورت رسمي وغير رسمي عهده دار بوده اند  اما اكنون با تشكيل سازمان نظام كارآفريني جمهوري اسلامي ايران و تشكيل كانونهاي كارآفريني استانها ونيز در  در راستاي اجراي ماده 9 فصل پنجم دستور العمل فعاليت كانون كارآفرينان استانها وقت آن است تا با تشكيل كارگروه آموزش، پژ‍وهش،ترويج وتوسعه فرهنگ كارآفريني در هر استان و با حمايت سازمان به عنوان رابط و پيوند دهنده سازمانهاي حامي كارآفرينان و با بهرگيري از نخبگان واساتيد برجسته كارآفريني و با انجام پروژه  هاي آموزشي وپژوهشي اين امر خطير را پشتيباني وحمايت نمايد.

 

اهداف :


ايجاد بانك اطلاعاتي از كارآفرينان استاني مدرسان ، اساتيد ونخبگان حوزه كارآفريني در حوزه آموزش وترويج و توسعه فرهنگ كارآفريني از جمله اهداف اوليه اين كارگروه بشمار مي رود تا انشاالله با تكيه بر حمايتهاي كانون وسازمان نظام كارآفريني وبا بهره گيري از تجربيات اساتيد و نخبگان كارآفريني به انجام پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي ترويجي وآموزشي در اين حوزه بپردازد و زمينه را براي تربيت كارآفرين در استان فراهم ساخته تا شاهد هر چه شكوفاتر شدن اقتصاد كشور باشيم 

تدوين دوره هاي آموزشي استاندارد ويژه آموزش كارآفريني از ديگر  اهداف اين كارگروه مي باشد كه اميد است با استفاده از الگوها موفق جهاني وبومي سازي آنها در اين راه گامهاي موثري بردارد 

 

چشم انداز:


يكي از  راهكارهاي دستيابي به چشم انداز اقتصادي 1414 از طريق تعيين اهداف و برنامه هاي كارگروه ها ي مختلف  حوزه كارآفريني و توجه به مقوله كارآفريني به عنوان موتور محرك اقتصاد جامعه مي باشد كار گروه آموزش ،پژوهش ،ترويج و توسعه فرهنگ كارآفريني با پرداختن به  اين مهم و همسو شدن با چشم انداز 1414 كشور با دستيابي به بزرگترين بانك اطلاعاتي  متشكل از نخبگان كارآفريني واقتصادي و مدرسان اين حوزه  مي انديشد تا با اجراي برنامه هاي پيش رو  تا پايان سال جاري به تاسيس دانشگاه علمي كاربردي وابسته به كانون كارآفرينان استان با همكاري وزارت علوم و سازمان كارآفريني جمهوري اسلامي ايران پرداخته  تا به  يكي از قطبهاي علمي و  مراكز آموزشي پژوهشي در عرصه ترويج وتوسعه فرهنگ كارآفريني در استان تبديل گردد. 


برنامه ها:


1.       شناسايي وجذب نخبگان ، مدرسان ، اساتيد و مولفان حوزه كارآفريني در استان در كليه مقاطع تحصيلي و دانشگاهها و دوره هاي عمومي به عنوان اعضاي وابسته و افتخاري كارگروه آموزش با هدف ايجاد بانك اطلاعات از نخبگان كارآفريني متشكل از :

-       اساتيد حوزه كارآفريني دانشگاهها

-       روساي مراكز كارآفريني دانشگاهها پاركهاي علم وفناوري سازمانهاي حامي كسب وكار دراستان

-       كارآفرينان استاني

-       مدرسان ، مربيان و پژوهشگران كارآفريني ساير مراكز آموزشي استان

2.       برگزاري جلسات منظم ماهانه در محل كانون با اعضاي محترم كارگروه

3.       همكاري با دانشكده كارآفريني ومراكز كارآفريني دانشگاهها ، پاركهاي علم وفناوري دانشگاهي و مراكز كارآفريني شهرداري در تدوين دورههاي آموزش كارآفريني عمومي وتخصصي و بسته هاي فرهنگي ترويجي  كسب وكار در حوزه كارآفريني ويژه كليه مخاطبين 

4.       تدوين دوره هاي آموزشي كارآفريني تخصصي مشاغل ( در مشاغل آزاد و سازماني )با هدف خلاقيت ، نوآوري وخلق ارزشهاي نو در مشاغل

5.       همكاري با سازمانها ، موسسات و وزارتخانه هاي حامي كسب وكار وكارآفريني در استان در تدوين واجراي دوره هاي آموزشي كارآفريني

6.       تشكيل انجمن صنفي شركتها وموسسات برگزاركننده دوره هاي آموزشي كارآفريني در استان و اقدام به رتبه بندي موسسات و مدرسان اين حوزه در استان وبه تبع ايجاد الگوي واحد بار كل كشور

7.       تدوين وانتشار سالانه اطلاعات سازمانهاي حامي كسب كار ، الويتهاي پژوهشي ، برنامه ها ونحوي حمايت سازمانها از كارآفرينان در حوزه آموزش و تامين منابع مالي 

8.       برگزاري همايش سالانه كارآفريني و شناسايي فرصتهاي شغلي استان تهران

9.       برگزاري جشنواره كارافرينان برتر استاني

10.   برگزاري جشنواره انتخاب برترين اساتيد ، پژوهشگران و نخبگان حوزه كارافريني

 
مسئول کارگروه : جناب آقای دکتر مجید سیاری


ایمیل : sayyary@yahoo.com


برای مشاهده صورت جلسات و نشست ها کلیک نمایید .


تاریخ بروزرسانی : 1393/01/23