گزارش بهار از فعالیت های کانون

1 - گزارش جلسه سالیانه هم اندیشی اعضای هیئت مدیره کانون

2-جلسه با رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای9 - جلسه هم اندیشی در خصوص توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای زندانیان

10 - جلسه برگزار شده با مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی


11 - جلسه با معاونت محترم سرمایه گذاری بنیاد برکت


12 - هم اندیشی در خصوص بهبود عملکرد تعاونی های شهرداری تهران

13 - حضور در دومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی کار آموزی و اشتغال

14 - حضور در پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سالن کنفرانس بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

15 - حضور در چهارمین همایش ملی تجلیل از کار آفریناندر مرکز همایش سازمان حج و زیارت

16 - مشارکت در برگزاری همایش تجلیل از کارآفرینان جوان به مناسبت هفته جوان


تاریخ بروزرسانی : 1393/02/03