نهضت حمایت از کارآفرینی و تولید

نهضت حمایت از کارآفرینی و تولید


این صفحه،  اختصاصبه کارآفرینان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایرانی دارد؛ به مشکلات و درد دل های آنها. تمرکز ما بر موضوع دریافت مجوزهای کسب و کار است و مشکلاتی که کارآفرینان در نخستین قدم ها با آن سر و کار دارند.

هدف این صفحه ، حمایت از کارآفرینی و تولید و نهایتا حمایت از نظام ، دولت ، ملت و اعتلای کشورمان ایران است ؛ تا کشور بتواند با موفقیت از این مرحله تاریخی و سرنوشت ساز عبور نماید.

مجوزها عمدتا توسط دستگاه های دولتی و عمومی داده می شود ؛ لذا آنها مخاطب ما هستند؛ اما هدف ما نقد دستگاه های مذکور نیست. هدف ما بیان مسئله و هم اندیشی ، همکاری و هم افزایی برای اعتلای کشور است. از همین رو یکی از مهمترین حامیان ما در این راه ، دولت و دستگاه های عمومی خواهند بود.    

امیدواریم کلیه دستگاه های دولتی و عمومی کشور با پیوستن به این حرکت، یاریگر ملت و فعالان اقتصادی برای اعتلای کشور باشند. 

دهه هاست که تحریم به یک واقعیت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. هم اکنون که ما در حال ایجاد این صفحه هستیم، مردان سیاست خارجی مادر تلاشند تا این تحریم ها را حذف کنند یا کاهش دهند. اما واقعیت این است که تحریم ها با شدت و ضعف وجود داشته و در هر زمان می توانند مجددا شکل بگیرند.

تجربه کشوری مانند چین که توانست در شرایط تحریم،به اقتصاد نخست جهان تبدیل شود به اندازه کافی گویاست. ما به اثرات بازدارندهتحریم ها واقف هستیم و آنرا به عنوان یک واقعیت پذیرفته ایم؛ اما آنچه اقتصاد ما وفعالان اقتصادی نمی توانند بپذیرند خودتحریمی ناشی از سازوکارهای نادرست و شرایط نامساعد در فضای کسب و کار است که رتبه 3 رقمی فضای کسب و کار ایران در جهانگویای بخشی از آن است.

محیط یا فضای کسب و کار دربرگیرنده مولفه هایی استکه خارج از کنترل کارآفرین است.  میدانیم که مولفه های مهمی در تولید و کارآفرینی موثر است. ما در گام نخست، با توجهبه اهمیت موضوع و جایگاه آن در شروع کسب و کار، بر موضوع مجوزها متمرکز خواهیم شد.

خوشبختانه بزرگان کشور و نظام بویژه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت تولید و کارآفرین تاکید دارند.:

ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیزپرواز در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد."مقام معظم رهبری"

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 44 اشاره می کند که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و جایگاه بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد.

قانون اصل 44 نیز بر ضرورت صدور مجوزها توسط دستگاه های مسئول در کمتر از یک ماه تاکید می نماید.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر ضرورت رعایت سقف زمانی صدور مجوزها بر اساس مفاد مندرج در قانون اصل 44تاکید مجدد می نماید.

 

مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان برضرورت تغییردولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور اشاره فرمودند.  برای حذف وابستگی به نفت و گذر از اقتصاددولتی، امروز روز حمایت از کارآفرینی و فعالان اقتصادی است.

انرژی کارآفرینان و فعالان اقتصادی بجای تمرکز برکار، متاسفانه بر بروکراسی اداری پیچیده ای متمرکز می شود که حاصلی در پی ندارد.آیا بهره وری در این شرایط ممکن است و تاکنون تحقق یافته است؟ آیا عبور از اقتصادنفتی در این شرایط ممکن است و طی سالهای اخیر تحقق یافته است؟ یکی از ارکان مهمبرای غلبه بر تحریم ها و تامین منابع مالی مورد نیاز کشور و دولت، مالیات است. آیابا سخت کردن شرایط کار برای فعالان اقتصادی، این هدف تحقق می یابد؟ آیا در چنینشرایطی، مشارکت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و کارآفرینان در سازندگی کشور وپرداخت مالیات به دولت ممکن است؟

این نهضت یک حرکت خودجوش و مردمی است و هیچکس برای آن چیزی نمی گیرد و به هیچ کس نیز چیزی پرداخت نمی شود. این نهضت، حرکتی توسط مردم و بخاطر کشور و مردم است.

ما متعهد هستیم که مشکلات کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در دریافت مجوزها پیگیری نماییم. در این مسیر ضمن تماس با دستگاه مسئول صدور مجوز ، با رویکردی اصولی و ضمن احترام به ضوابط و قوانین کشور بویژه قوانین حامی تولید و کارآفرینی ، سعی در رفع موانع تولید و کسب و کاربا تمرکز بر مجوزها خواهیم داشت.

در این مسیر دست همکاری بسوی تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی دراز می کنیم. عموم مردم عزیز ایران می توانند از طریق لینک پایین صفحه، از این حرکت، اعلام حمایت نمایند.

کارآفرینان عزیز و تلاشگر در صورتیکه مشکل دریافت مجوز دارند مثلا تاخیر زیادی در ارائه مجوز صورت گرفته یا درخواست شما بدون دلیل، رد شده است، می توانند "فرم ثبت مشکل کارآفرینان در دریافت مجوز" را تکمیل کنند تا ما در این مسیر همراه شما شویم. اینکه "شما" معتقدید آنمجوز، حق شماست کافی است. مطابق قانون، دستگاه مسئول می باید در فرصت کوتاهی اعلام نظر کند و در صورت رد درخواست، دلیل آنرا کتبا اعلام نماید.

هیچ فردی در این مجموعه بخاطر همراهی با شما چیزی دریافت نمی کند. خدمت به مردم و کشور در راستای مسئولیت های اجتماعی مان، مهمترین انگیزه ما در این مسیر است. اما در مقابل، شما نیز می توانید برای حمایت ازدیگران، به این نهضت بپیوندید.  

 لطفا در صورت تمایل به همکاری داوطلبانه و پیوستن به این نهضت، روی تصویر زیرکلیک فرماییدحامیان نهضت

این نهضت، یک نهضت مردمی و فرهنگی است. امیدواریم بزودی این صفحه، مملو از اسامی مدیران ارشد کشور بویژه روسای قوا،  وزرا ومدیران دستگاه های دولتی و عمومی، نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران،فرمانداران، شخصیت های ارزشمند علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی بویژه قهرمانان ملی،کارآفرینان بزرگ کشور و خیرین، اصناف، انجمن ها و اتحادیه ها باشد.

دراین مسیر، همراهی خبرنگاران، جراید و رسانه های کشور بویژه روزنامه ها، نشریات عمومی و تخصصی و خصوصا صدا و سیما بسیار مغتنم است. امیدواریم این رسانه ها باانعکاس مستمر و دوره ای مشکلات کارآفرینان

ازخبرگزاری ها، رسانه ها و پایگاه های اطلاع رسانی در فضای مجازی دعوت می کنیم تابرای پیشرفت کشورمان و رفاه مردم، از این حرکت حمایت نمایند. جراید و رسانه ها درهر جامعه نقش ارشادی بی بدیلی دارند.

اما بیشاز همه چشم به راه حمایت تک تک شما ملت بزرگ ایران هستیم. مشارکت داوطلبانه شما برای پیشبرد این حرکت ارزشمند را گرامی می داریم.

لطفا صرفا با وارد کردن نام خود، از این حرکت، اعلام حمایت نمایید. برای این منظور روی تصویر زیر کلیک فرمایید


 
ثبت مشکل کارآفرینان برای دریافت مجوز

ماقصد داریم به سهم خود گره کوچکی از کار کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور باز کنیم. از اینکه به این نهضت اعتماد دارید سپاسگزاریم و امیدواریم در کنارتلاش های شبانه روزی  شما، نقشی کوچک برای حل مشکلاتتان ایفا نماییم. عنایت داشته باشید که این نهضت وابسته به هیچ نهادی نیست و هیچ کس در آن حقوقی دریافت نمی نماید و هیچ یک از اعضای آن در مقابل کاری که برای شما و دیگران انجام می دهند هیچ وجهی دریافت نمی نمایند.

ما درچارچوب قوانین و ضوابط سعی در حل مشکل شما و در کنار آن، سعی در حل مشکل دیگرکارآفرینان در حوزه شما خواهیم داشت. این امر هیچ ضمانت، تعهد یا الزامی به هر نحو برای فعالان این حرکت ایجاد نمی نماید.

 برهمین اساس ، اینجانب اجازه پیگیری مجوز با دستگاه مسئول را داده و در صورت لزوم با شرایط فوق موافقم 

 تاریخ بروزرسانی : 1393/12/11