محمد رضایی

سازمان برنامه و بودجه

سلام ، من محمد رضایی هستم

کارمند واحد بایگانی سازمان برنامه و بودجه


امیدوارم از انجام وظیفه بنده در قبال درخواست شما رضایت کامل داشته باشید .

ایمیل: personel1@eko.ir / تلفن : 09123456789

ثبت امتیاز

شرح وظایف

1. هماهنگي و راهبري نظام برنامه‌ريزي استان در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور.
2. بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت استان.
3. تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با ظرفيت‌ها و امكانات جغرافيايي استان
4. بررسي،تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه‌گذاري در استان
5. ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان
6. سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارايه خدمات موردنياز استفاده‌كنندگان

تماس با من

  تلفن

09123456789

  ایمیل

personel1@eko.ir

  پیامی برای من بفرست