گزارش زمستان از فعالیتهای کانون

1 - دیدار و هم اندیشی دکتر سیاری با دکتر طایی معاونت اشتغال کارآفرینی وزارت کار،تعاون و امور اجتماعی

2 - جلسه با مدیر کل برنامه ریزی و امور تشکلهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

3 - جلسه با آقای قلیچی  مشاور  سازمان نظام کشاورزی

4 - حضور  در همایش و نشست خیرین کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی

5 - جلسه با مدیر کل  سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

6- جلسه با آقای دکتر حبیبی کارآفرین برتر ملی در حوزه خدمات

7- جلسه با آقای مهندس سلجوقی کارآفرین برتر ملی در حوزه کشاورزی

8- نشست و هم اندیشی کارآفرینان با مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی

9- بازدید از پروژه واحد های تجاری نواب توسط نمایندگان اصناف و کارآفرینان تهران

10-
هم اندیشی و بررسی راهکارهای تعامل دوجانبه کانون کارآفرینان استان و بنیاد توسعه کارآفرینی تهران

11 - نشست هم اندیشی سیاستهای توسعه کارآفرینی

12 - جلسه با معاونت اعتبارات و تسهیلات صندوف مهر امام رضا (ع)

13 - جلسه با رییس دانشگاه فنی و حرفه ای و دبیر هفدهمین کنگره دولت ، دانشگاه و ثنعت برای توسعه

14 -
جلسه با معاونت کار آفرینی شهرداری تهران

15 - جلسه با نماینده محترم مجلس تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

16 - جلسه با معاونت امور جوانان و وزیر ورزشی جوانان

17 - جلسه شورای عالی اشتغال استان تهران

18 - جلسه با نماینده دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

19 - جلسه با رییس سازمان فنی و حرفه ای

20 - جلسه با نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی


تاریخ بروزرسانی : 1392/12/04